Installaties

Zonwering in NTA 8800:2024: impact op EP-adviseurs

Zonwering in NTA 8800:2024: impact op EP-adviseurs

Zonwering in NTA 8800:2024: impact op EP-adviseurs

Leer hoe nieuwe zonweringsregels in NTA 8800:2024 EP-adviseurs beïnvloeden. Ontdek specificaties en tips voor betere energieprestatiebeoordelingen.

Leer hoe nieuwe zonweringsregels in NTA 8800:2024 EP-adviseurs beïnvloeden. Ontdek specificaties en tips voor betere energieprestatiebeoordelingen.

Leer hoe nieuwe zonweringsregels in NTA 8800:2024 EP-adviseurs beïnvloeden. Ontdek specificaties en tips voor betere energieprestatiebeoordelingen.

Zonwering in huis.
Zonwering in huis.
Zonwering in huis.

Belang van zonwering

Zonwering speelt een cruciale rol in het beheersen van de temperatuur binnen gebouwen. Het helpt oververhitting te voorkomen door directe zoninstraling te verminderen, wat niet alleen bijdraagt aan het comfort van de bewoners maar ook aan de energie-efficiëntie. Effectieve zonwering kan de behoefte aan airconditioning verminderen, wat leidt tot lagere energiekosten en een verminderde CO2-uitstoot.

Wijzigingen in de NTA 8800:2024

De NTA 8800:2024 brengt een aantal significante wijzigingen aan met betrekking tot zonwering. Voorheen werd zonwering alleen meegenomen in energieprestatieberekeningen als er actieve koeling aanwezig was. Met de nieuwe richtlijn wordt zonwering standaard meegenomen bij de basisopname, ongeacht de aanwezigheid van koeling. Dit betekent dat jij nu altijd de aanwezigheid en effectiviteit van zonwering moet beoordelen en registreren. De richtlijn vereist nu gedetailleerde specificaties van de zonwering, zoals het type (bijvoorbeeld luiken, screens, jaloezieën), de mate van lichtdoorlatendheid, en de automatische of handmatige bediening. Deze details zijn cruciaal voor een nauwkeurige energieprestatieberekening. De nieuwe richtlijn benadrukt het belang van seizoensgebonden effecten van zonwering. Dit houdt in dat de effectiviteit van zonwering tijdens verschillende seizoenen (zomer en winter) moet worden geëvalueerd. Zonwering die bijvoorbeeld in de zomer effectief is, kan in de winter minder of geen voordeel bieden.

Gevolgen voor EP-Adviseurs

De wijzigingen in de NTA 8800:2024 betekenen dat jij je methodologie en processen moet aanpassen om te voldoen aan de nieuwe eisen. Je moet nu uitgebreide opnameprotocollen volgen om de aanwezigheid en specificaties van zonwering nauwkeurig vast te leggen. Dit vereist extra tijd en aandacht tijdens de gebouwinspectie. Door de vereiste gedetailleerde specificaties moet jij nauwkeurigere gegevens verzamelen. Dit kan betekenen dat je nieuwe tools of methoden moet gebruiken om de effectiviteit van zonwering te beoordelen. Jij moet mogelijk aanvullende training volgen om vertrouwd te raken met de nieuwe richtlijnen en de beste praktijken voor het beoordelen van zonwering. Dit kan training omvatten in het gebruik van specifieke software of het interpreteren van technische specificaties van zonwering. De rapportagevereisten zijn uitgebreid, wat betekent dat jij meer gedetailleerde documentatie moet bijhouden. Dit omvat het registreren van de soorten zonwering, hun specificaties, en hun verwachte prestaties gedurende verschillende seizoenen.

Praktische tips voor EP-Adviseurs

Om effectief om te gaan met de wijzigingen in de NTA 8800:2024, kun je de volgende praktische tips overwegen: Investeer in digitale tools en software die helpen bij het vastleggen en analyseren van gegevens over zonwering. Werk samen met fabrikanten en leveranciers van zonwering om de meest nauwkeurige en up-to-date productinformatie te verkrijgen. Volg regelmatig trainingen en workshops om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en best practices in energieprestatiebeoordeling.

Veelgestelde vragen

Wat is NTA 8800?

NTA 8800 is de Nederlandse norm voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.

Waarom zijn de wijzigingen in NTA 8800:2024 belangrijk?

Ze zorgen voor een nauwkeurigere en gebruiksvriendelijkere methode om energieprestaties te berekenen en te certificeren.

Hoe beïnvloeden de nieuwe ventilatie-eisen mijn gebouw?

Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en energie-efficiëntie, wat leidt tot gezondere leef- en werkomgevingen.

Geschreven door Lotte Vermeulen

1 mei 2024

1 mei 2024

1 mei 2024