Energielabel

Warmtepompen wijzigingen 2024: lucht/water vs. water/water

Warmtepompen wijzigingen 2024: lucht/water vs. water/water

Warmtepompen wijzigingen 2024: lucht/water vs. water/water

Leer over de belangrijkste wijzigingen in 2024 voor warmtepompen. Ontdek hoe je je installatie kunt optimaliseren voor betere prestaties.

Leer over de belangrijkste wijzigingen in 2024 voor warmtepompen. Ontdek hoe je je installatie kunt optimaliseren voor betere prestaties.

Leer over de belangrijkste wijzigingen in 2024 voor warmtepompen. Ontdek hoe je je installatie kunt optimaliseren voor betere prestaties.

Warmtepomp
Warmtepomp
Warmtepomp

Wijzigingen in lucht/water-warmtepompen in 2024

In 2024 zijn er diverse aanpassingen doorgevoerd voor lucht/water-warmtepompen. Een van de meest opvallende wijzigingen is de verhoogde SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) eis. Dit betekent dat jouw warmtepomp efficiënter moet werken gedurende het hele jaar, wat resulteert in lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk. Daarnaast zijn er strengere geluidseisen geïntroduceerd. De maximale toegestane geluidsproductie is verlaagd om ervoor te zorgen dat lucht/water-warmtepompen minder overlast veroorzaken in woonwijken. Dit kan betekenen dat je mogelijk moet investeren in extra geluidsisolerende maatregelen als jouw huidige installatie niet aan deze nieuwe normen voldoet.

Wijzigingen in water/water-warmtepompen in 2024

Voor water/water-warmtepompen zijn de wijzigingen in 2024 gericht op het verbeteren van de duurzaamheid en efficiëntie van de systemen. Een belangrijke verandering is de verplichting tot regeneratie van het bronsysteem. Dit houdt in dat je ervoor moet zorgen dat de bodem niet alleen wordt afgekoeld maar ook periodiek wordt verwarmd, om de balans in de bodem te behouden. Verder zijn de eisen voor het ontwerp en de installatie van de bodembronnen aangescherpt. Je moet nu zorgen voor een gedetailleerdere documentatie en striktere naleving van de BRL SIKB 11000 en BRL 6000-21 richtlijnen. Dit kan betekenen dat je bestaande installaties moet laten herzien om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Voordelen van de nieuwe wijzigingen

De wijzigingen voor zowel lucht/water- als water/water-warmtepompen hebben als doel de energie-efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren. Voor jou als gebruiker betekent dit lagere energiekosten en een verminderde impact op het milieu. De striktere geluidseisen bij lucht/water-warmtepompen zorgen voor een aangenamere leefomgeving zonder geluidsproblemen. De verbeterde regelgeving voor water/water-warmtepompen zorgt ervoor dat deze systemen langer meegaan en betrouwbaarder zijn. Door te voldoen aan de regeneratie-eisen voorkom je overmatige afkoeling van de bodem, wat de efficiëntie en levensduur van de warmtepomp verhoogt.

Conclusie

De wijzigingen in 2024 voor zowel lucht/water- als water/water-warmtepompen zijn ontworpen om de efficiëntie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van deze systemen te verbeteren. Door ervoor te zorgen dat jouw installatie aan deze nieuwe eisen voldoet, profiteer je van lagere energiekosten, een langere levensduur van je systeem en een verminderde ecologische voetafdruk.

FAQ - Veelgestelde vragen

Wat zijn de nieuwe SCOP-eisen voor lucht/water-warmtepompen?

De SCOP-eisen zijn aangescherpt om ervoor te zorgen dat warmtepompen efficiënter werken gedurende het hele jaar. Dit betekent dat jouw warmtepomp minder energie verbruikt en meer warmte produceert per eenheid elektriciteit.

Waarom zijn er strengere geluidseisen voor lucht/water-warmtepompen?

De strengere geluidseisen zijn ingevoerd om geluidsoverlast in woonwijken te verminderen. Dit zorgt voor een aangenamere leefomgeving voor jou en je buren.

Wat houdt de regeneratieverplichting voor water/water-warmtepompen in?

De regeneratieverplichting houdt in dat je de bodem periodiek moet verwarmen om de balans in de bodem te behouden. Dit voorkomt overmatige afkoeling en zorgt voor een efficiëntere en duurzamere werking van je warmtepomp.

Geschreven door Lotte Vermeulen

1 apr. 2024

1 apr. 2024

1 apr. 2024