Energielabel

Nationale prestatieafspraken: Versnelde verduurzaming

Nationale prestatieafspraken: Versnelde verduurzaming

Nationale prestatieafspraken: Versnelde verduurzaming

Leer over nieuwe prestatieafspraken voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Ontdek wat dit betekent voor een duurzamere toekomst.

Leer over nieuwe prestatieafspraken voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Ontdek wat dit betekent voor een duurzamere toekomst.

Leer over nieuwe prestatieafspraken voor verduurzaming van sociale huurwoningen. Ontdek wat dit betekent voor een duurzamere toekomst.

Den haag politiek.
Den haag politiek.
Den haag politiek.

Nieuwe afspraken

De zomer van 2022 markeerde een belangrijke stap voor de verduurzaming van sociale huurwoningen in Nederland. De nationale prestatieafspraken (NPA) werden vastgesteld met als doel de bouwproductie van sociale huurwoningen te bevorderen, de betaalbaarheid te waarborgen en de duurzaamheid te verhogen. Deze afspraken zijn het resultaat van samenwerking tussen het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes en de Woonbond.

Waarom zijn deze afspraken nodig?

De noodzaak voor de nationale prestatieafspraken komt voort uit de groeiende urgentie om de CO2-uitstoot te verminderen en de energie-efficiëntie van woningen te verbeteren. De huidige woningvoorraad bevat nog steeds een aanzienlijk aantal woningen met slechte energielabels (E, F of G). Daarnaast is er een dringende behoefte om woningen aardgasvrij te maken en ze toekomstklaar te isoleren.

Doelstellingen van de prestatieafspraken

Uitfaseren van E, F, G labels Een van de belangrijkste doelstellingen is om alle woningen met een E, F of G energielabel tegen 2028 uit te faseren. Dit betekent dat deze woningen moeten worden gerenoveerd om een beter energielabel te verkrijgen, met uitzondering van monumenten en woningen die voor sloop zijn aangemerkt. Deze maatregel zorgt ervoor dat de energieprestaties van woningen verbeteren en draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot. Aardgasvrij maken van woningen Een ander belangrijk doel is het aardgasvrij maken van 450.000 woningen tegen 2030. Dit houdt in dat deze woningen niet langer afhankelijk zullen zijn van aardgas voor verwarming en koken. Het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals warmtenetten of full-electric systemen wordt gestimuleerd. Toekomstklaar isoleren Naast het uitfaseren van slechte energielabels en het aardgasvrij maken van woningen, is er ook een doelstelling om 675.000 woningen toekomstklaar te isoleren tegen 2030. Dit betekent dat deze woningen zodanig geïsoleerd moeten worden dat ze geschikt zijn voor verwarming op lage temperatuur, wat essentieel is voor het gebruik van duurzame energiebronnen.

Hoe kunnen deze doelstellingen worden bereikt?

Kwaliteit van vastgoeddata Een cruciaal onderdeel van het behalen van de duurzaamheidsdoelen is de kwaliteit van de vastgoeddata. Betrouwbare en gedetailleerde gegevens zijn essentieel voor het maken van strategische beslissingen over welke woningen gerenoveerd moeten worden en hoe deze renovaties het best kunnen worden uitgevoerd. Het gebruik van pre-labels, die energielabels voorspellen op basis van de huidige methodiek en data, speelt hierbij een belangrijke rol. Toekomstklaar isoleren Het toekomstklaar isoleren van woningen betekent dat ze worden voorbereid op een toekomst waarin ze kunnen worden verwarmd op lage temperatuur. Dit omvat maatregelen zoals verbeterde isolatie van muren, daken en vloeren, evenals het vervangen van enkel glas door dubbel of driedubbel glas. Deze verbeteringen zorgen ervoor dat woningen energie-efficiënter worden en minder energie verbruiken voor verwarming. Aansluiten op warmtenetten Voor het aardgasvrij maken van woningen is het aansluiten op warmtenetten een belangrijke stap. Warmtenetten maken gebruik van restwarmte van industrieën of geothermische energie om woningen te verwarmen. Gemeenten hebben transitievisies warmte opgesteld waarin zij aangeven welke wijken wanneer van het gas af gaan en welke alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn. Conclusie De nationale prestatieafspraken markeren een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst voor sociale huurwoningen in Nederland. Door de focus op het uitfaseren van slechte energielabels, het aardgasvrij maken van woningen en het toekomstklaar isoleren, dragen deze afspraken bij aan een lagere CO2-uitstoot en een hogere energie-efficiëntie. Met de ondersteuning van tools zoals Vabi Assets Energie kunnen woningcorporaties effectieve strategieën ontwikkelen om deze doelen te bereiken en hun woningvoorraad te verduurzamen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de nationale prestatieafspraken?

De nationale prestatieafspraken zijn afspraken tussen het Rijk, VNG, Aedes en de Woonbond om de bouwproductie van sociale huurwoningen te bevorderen, de betaalbaarheid te waarborgen en de duurzaamheid te verhogen.

Wat betekent toekomstklaar isoleren?

Toekomstklaar isoleren houdt in dat woningen zodanig geïsoleerd worden dat ze geschikt zijn voor verwarming op lage temperatuur, wat essentieel is voor het gebruik van duurzame energiebronnen.

Hoe worden woningen aardgasvrij gemaakt?

Woningen worden aardgasvrij gemaakt door ze aan te sluiten op alternatieve warmtebronnen zoals warmtenetten of door over te stappen op full-electric systemen.

Geschreven door Lotte Vermeulen

28 jun. 2024

28 jun. 2024

28 jun. 2024