Updates

NTA 8800:2024 wijzigingen: vereenvoudigingen en uitbreidingen

NTA 8800:2024 wijzigingen: vereenvoudigingen en uitbreidingen

NTA 8800:2024 wijzigingen: vereenvoudigingen en uitbreidingen

Ontdek de essentiële wijzigingen in NTA 8800:2024. Lees over vereenvoudigingen in verwarmingsbuisisolatie, nieuwe invoervelden en verbeterde ventilatie-eisen.

Ontdek de essentiële wijzigingen in NTA 8800:2024. Lees over vereenvoudigingen in verwarmingsbuisisolatie, nieuwe invoervelden en verbeterde ventilatie-eisen.

Ontdek de essentiële wijzigingen in NTA 8800:2024. Lees over vereenvoudigingen in verwarmingsbuisisolatie, nieuwe invoervelden en verbeterde ventilatie-eisen.

Woning aan het water.
Woning aan het water.
Woning aan het water.

Vereenvoudigingen van de NTA 8800:2024

De NTA 8800:2024 introduceert vereenvoudigingen om het berekeningsproces efficiënter te maken. Gegevens voor verwarmingsleidingen binnen de thermische schil hoeven niet langer ingevoerd te worden, wat de administratieve last vermindert. De resulterende warmteverliezen worden als vervallen beschouwd, tenzij hetzelfde distributiesysteem voor zowel verwarming als tapwater wordt gebruikt. Daarnaast wordt de waterzijdige inregeling vereenvoudigd. Je hoeft alleen aan te geven of er sprake is van een inregeling en of deze statisch of dynamisch gebalanceerd is. Dit bespaart tijd en vermindert de complexiteit van het proces zonder significant energieverbruik te beïnvloeden. Bij verwarming worden de types afgiftesystemen en regelingen vereenvoudigd, en de noodzaak om de hoogte van de ruimte mee te nemen vervalt. Hierdoor wordt het eenvoudiger om nauwkeurige gegevens in te voeren en wordt de betrouwbaarheid van energieberekeningen verbeterd. Ook is het niet langer nodig om de inwendige diameter van leidingen naar de keuken te bepalen, wat de gegevensinvoer verder vereenvoudigt en tijd bespaart.

Uitbreidingen van de NTA 8800:2024

Naast vereenvoudigingen introduceert de NTA 8800:2024 belangrijke uitbreidingen. Een significante wijziging is de mogelijkheid om situaties met een 'hot fill boiler' te waarderen voor het energielabel, waardoor scenario's met twee in serie geschakelde toestellen correct kunnen worden ingevoerd en geëvalueerd. De behandeling van de diameter van circulatieleidingen bij tapwater is aangepast. Voor grote installaties wordt de forfaitaire diameter nu afhankelijk van het aantal woonfuncties. Dit leidt tot een kleinere diameter voor kleinere systemen en een significante besparing op het berekende energieverbruik. Een andere aanpassing betreft het minimale ventilatiedebiet voor kleine woningen. De gebruikstijd wordt aangepast op basis van het gebruiksoppervlak, waardoor ventilatie minder zwaar weegt in de berekende energieprestatie. Dit is gunstig voor zeer kleine woningen die anders disproportioneel zouden worden belast.

Zonwering en koelcapaciteit

Zonwering wordt steeds belangrijker voor bewoners. De NTA 8800:2024 speelt hierop in door zonwering mee te nemen bij de basisopname, ook als er geen koeling aanwezig is. Dit helpt bij het nauwkeuriger inschatten van het risico op oververhitting en zorgt voor een beter comfortniveau in woningen. Een andere grote wijziging betreft de toetsing van de koelcapaciteit bij nieuwbouw. Vanaf 1 juli moet worden aangetoond dat de geïnstalleerde of geplande koeling voldoende is om oververhitting te voorkomen. Dit kan door een GTO-berekening, maatregelen in de bouwschil of een koellastberekening, waarbij de verhouding van glasoppervlak en het gebruiksoppervlak worden meegenomen.

Conclusie

De wijzigingen in NTA 8800:2024 maken het energieprestatieproces eenvoudiger en realistischer. Door deze veranderingen te volgen, kun je betere energiebeoordelingen en certificeringen uitvoeren. Dit verhoogt niet alleen de nauwkeurigheid maar ook de efficiëntie van je werkzaamheden. Blijf op de hoogte en pas deze updates toe om voorop te blijven in de sector.

Veelgestelde vragen

Wat is NTA 8800?

NTA 8800 is de Nederlandse norm voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen.

Waarom zijn de wijzigingen in NTA 8800:2024 belangrijk?

Ze zorgen voor een nauwkeurigere en gebruiksvriendelijkere methode om energieprestaties te berekenen en te certificeren.

Hoe beïnvloeden de nieuwe ventilatie-eisen mijn gebouw?

Ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit en energie-efficiëntie, wat leidt tot gezondere leef- en werkomgevingen.

Geschreven door Lotte Vermeulen

7 mei 2024

7 mei 2024

7 mei 2024